Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS An Bình

xã An Binh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
0978434532
th.thcsanbinh@gmail.com